Privacyverklaring

Privacyverklaring The TittyMag

Laatst bijgewerkt: 1 november 2023

Bij The TittyMag hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

The TittyMag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Cathelijne Blok – info@thetittymag.com

  1. Persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Inschrijvingen voor het Team van The TittyMag: Wanneer u zich inschrijft om deel uit te maken van het Team van The TittyMag, kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens en andere informatie verzamelen die nodig is voor de selectie en communicatie met u als teamlid.

b. Nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze laatste updates, nieuws en evenementen.

c. Webshop: Als u aankopen doet in onze webshop, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen zoals uw naam, adres, telefoonnummer en betalingsinformatie om uw bestelling te verwerken en te leveren.

  1. Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Inschrijvingen voor het Team van The TittyMag: Om uw inschrijving te beoordelen en om contact met u op te nemen met betrekking tot uw betrokkenheid bij The TittyMag.

b. Nieuwsbrief: Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en om nieuws, evenementen en updates met u te delen.

c. Webshop: Om uw bestelling te verwerken, af te handelen, te leveren en om eventuele klantenservicevragen te beantwoorden.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

a. Inschrijvingen voor het Team van The TittyMag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

b. Nieuwsbrief: Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de afmeldlink in de e-mails die wij versturen.

c. Webshop: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

  1. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden. Hierbij zorgen wij ervoor dat de derden voldoen aan de vereiste beveiligingsmaatregelen en privacybescherming.

  1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

  1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals wettelijk vereist is.

  1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en bezwaar. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

  1. Klachten

Als u klachten heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

The Titty Platform

Currently by invitation only. Still think you're the right fit?