SundayScroll #166: Wie is Adrian Piper?

-

Zondagen zijn niet alleen voor uren Netflixen in bed, kunstuitjes en slow mornings, maar ook voor onze wekelijkse Sunday Scroll. Hierin lichten we speciaal voor jou een vrouwelijke kunstenaar uit. Deze week: Adrian Piper
Adrian Piper is geboren op 20 september 1948. Ze werd geboren in de stad waar alles l kan namelijk New York City. Adrian is groot gebracht in een upper-middle-class familie. Adrian ging des tijds naar een privéschool. Op deze school ervaarde ze een onderscheid, want Adrian was een van de enige zwarte leerlingen op deze school. Op haar school zaten voornamelijk alleen maar witte en welvarende leerlingen.

Op school studeerde ze kunt, dit deed ze aan ‘The School of Visual Arts’ in 1969 behaalde ze haar diploma.

Na deze studie studeerde Adrian filosofie aan ‘The City College of New York’ hier studeerde ze summa cum laude af met een bachelor in 1974. Adrian behaalde een master in filosofie aan Harvard University in 1977.

Tijdens haar filosofische studie concentreerde ze voornamelijk op Kants Kritiek van zuivere rede. De Duitse filosoof Immanuel Kant schreef de grote filosofische tegenstelling uit zijn tijd.

Deze filosoof werd een inspiratie bron voor Adrian later in haar kunst.

Eind jaren zestig en begin jaren zeventig tijd haar studie werd Adrian Piper beïnvloed door Sol LeWitt en Yvonne Rainer. Ze werkte des tijds bij The Seth Siegelaub Gallery; voornamelijk bekend om haar conceptuele kunsttentoonstellingen. Piper vertelde later dat ze in deze periode uit de kunstwereld werd gezet vanwege haar ras en geslacht. Vanuit deze ervaringen begon ze in haar kunst te focussen op racisme, het anders-zijn en houdingen rond racisme. Met haar werk wilt ze mensen helpen hun racistische opvattingen onder ogen te zien.

Adrian Piper’s werk

In 1981 publiceerde Piper een essay getitelde ‘Ideology, Confrontation and Political Self Awareness’, in haar werk bespreekt ze de begrippen die zij via haar kunst onderzoekt. In haar essay overdenkt ze de noties van menselijk zelfonderzoek en geloofsstructuren die er zijn om ‘zichzelf af te scheiden van een ander’

Adrian’s werk grotendeels gebaseerd op haar achtergrond in de filosofie.

Adrian ontving in 1979 en in 1983 beurzen voor beeldende kunst van de National Endowment for the Arts, en een Guggenheim Fellowship in 1989. In 1987 werd zij de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse filosofieprofessor die een academische aanstelling kreeg in de VS.

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments

DutchEnglish