‘Vrouwelijke verlangens zijn lang niet vertegenwoordigd in de pornoindustrie’

Scroll down for English 

In 2018 organiseerden wij onze allereerste Titty Talk: een first date met 40 feministen. Een inspirerende ontmoeting tussen activisten, feministische organisaties, kunstenaars en journalisten. Allemaal proberen ze op hun eigen manier een positieve verandering teweeg te brengen. Alleen wie zijn die feministen nou eigenlijk en waar staan ze voor? Wij stellen je ze voor in onze reeks: De feministische beldate! Deze keer spreken we met Denise Kratzenberg, founder van CHEEX!

Kun je ons iets meer vertellen over CHEEX?

“De missie van CHEEX is om een veilige omgeving te bieden voor seksueel entertainment en educatie. We creëren een progressieve en inclusieve benadering op pornografie, waar mensen van alle seksuele geaardheden kunnen genieten van content die inspirerend is, dingen uitlegt en helpt op het pad naar seksuele bevrijding. Ons platform bestaat uit authentieke pornofilms, erotische audioverhalen, tutorials en een taboedoorbrekend tijdschrift.”

Wat was de motivatie achter het platform?

“Gevoed door een verlangen om dingen anders te zien en de drang om het stigma rond pornografie en seks in het algemeen te doorbreken, werd CHEEX in 2020 opgericht met de missie om een ​​sekspositieve gemeenschap te creëren.”

Sekspositiviteit, kun je dat uitleggen?

“De term staat voor het op een bevrijde, niet-oordelende manier benaderen van seksualiteit en het achterlaten van percepties van wat wel en niet normaal is. Bovendien beschouwt de term seksualiteit als een gelijkwaardig onderdeel van de algehele gezondheid en het welzijn van een mens. Sekspositiviteit vormt de basis van alles wat we doen.”

Hoe worden diversiteit en feminisme betrokken bij CHEEX?

“Mainstreamporno dient nog steeds vooral een heteronormatief, mannelijk perspectief op seksualiteit. Om seksueel bevrijd te worden, moeten we mensen de kans geven om naar verschillende seks te kijken op het gebied van genderidentiteit, seksuele geaardheid, lichaamstypes, etniciteiten en vaardigheden.”

Waarom denk je dat female friendly pornografie nog zo onderbelicht is?

“Inmiddels vormen vrouwen ongeveer een derde van de mensen die porno kijken. De meeste grote productiebedrijven worden nog steeds gerund door heteromannen die uitsluitend voor een mannelijke blik produceren. Vrouwelijke verlangens zijn lang niet vertegenwoordigd in pornoindustrie, maar gelukkig begint dat te veranderen.”

Betekent female friendly alleen voor vrouwelijke kijkers?

“Eigenlijk zeggen we liever mensvriendelijk. Iedereen die naar erotische films kijkt, moet in staat zijn om hun seksualiteit te vieren en hun kinks te verkennen. Daarvoor hebben we niet-discriminerende porno nodig. Als iedereen op de set met respect en waardering wordt behandeld, kan elke vorm van porno zonder schaamte worden geconsumeerd.

Stel je voor dat artiesten van elke seksuele geaardheid, genderidentiteit en lichaamstype zich vermaken voor de camera. Wat porno – niet alleen vrouwvriendelijke porno – nodig heeft, is diversiteit en integriteit, om alle aspecten van seksualiteit schaamteloos te vieren. Op een gegeven moment kunnen we het zelfs gewoon porno noemen, omdat we de feministische of vrouwvriendelijke eigenschappen hebben geïntegreerd.”

Kerst video van CHEEX 

Waar denk je dat we staan met feminisme en diversiteit in het algemeen?

“We zien de laatste jaren veel mooie initiatieven ontstaan ​​om het bewustzijn over de gezondheid van vrouwen en vrouwelijke seksualiteit te vergroten. We zien zelfs dat traditionele investeerders steeds meer in femtech, sextech en healthtech stappen – en ook meer investeren in inclusieve teams. Dat moedigen we ten zeerste aan. We kunnen het belang van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te doen niet genoeg blijven benadrukken.”

Hoe doen we dat volgens jou?

“Geef goede initiatieven een podium en werk samen met mensen die dezelfde waarden delen. Wij geloven in de kracht van een community en werken daarom graag samen met tijdschriften als The TittyMag en andere toffe initiatieven.”

Wat zijn je doelen en dromen voor de toekomst met CHEEX?

“Onze grootste droom is om de manier waarop we seksualiteit benaderen te destigmatiseren en te praten over plezier en verlangens. Daarnaast willen we de naald verzetten wat betreft de rol van seksuele voorlichting in onze samenleving. Het is zo belangrijk om mensen te onderwijzen over verschillende soorten seksualiteit en dat elke vorm, zolang het met wederzijdse toestemming is, helemaal oké is.”

Wil je meer weten over CHEEX? Check hier hun website!

 

 

Female desires simply haven’t been represented in porn for a long time, and fortunately, it is starting to change.”

In 2018 we organized our very first Titty Talk: a first date with 40 feminists. An inspiring meeting between activists, feminist organizations, artists and journalists. They all try to make positive changes in their own way. But who are these feminists actually and what do they stand for? We introduce them to you in our series: The Feminist Call Date! This time we speak with Denise Kratzenberg, founder of CHEEX!

Can you tell us a bit more about CHEEX?
“CHEEX mission is offering a safe space for sexual entertainment and education. We create a progressive and inclusive approach to pornography, where people of all sexual orientations and identities can enjoy content that is inspiring, explanatory and helps on the individual path to sexual liberation. With a focus on inclusivity and sexual liberation, CHEEX is a membership platform that comprises authentic adult films, erotic audio stories, live sexual tutorials, and a taboo-breaking magazine.”

What was the main motivation behind the platform?
“Fuelled by a desire to see things done differently, and an urge to eradicate the stigma associated with pornography and sex in general, CHEEX was founded in 2020 with the mission to create a sex-positive community.”

Sex positivity, could you explain a bit on that?
“The term sex-positivy stands for approaching sexuality in a liberated, non-judgemental way and leaving perceptions of what is and is not sexually normal behind. Moreover, it regards sexuality as an equal part in a human’s overall health and wellness. Sex positivity constitutes the basis of everything we do.”

How are diversity and feminism included in CHEEX?
“Mainstream porn still mainly serves a very heterenormative male perspective on sexuality. In order to become sexually liberated, we need to give people the opportunity to watch diverse sex – including genders, sexual orientations, body types, ethnicities and abilities.”

Why do you think the female friendly pornography is still so underexposed?
“By now, women account for about a third of the porn-watching population, and it has nothing to do with women being less horny than men. Most of the big production companies are still run by hetero men that produce solely for a male gaze. Female desires simply haven’t been represented in porn for a long time, and fortunately, it is starting to change.”

And does female friendly mean ónly for female viewers?
“Actually, we prefer to say human friendly rather than female friendly. Anyone watching erotic films should be able to celebrate their sexuality and explore their kinks. For that, we need non-discriminatory porn. If everyone on set gets treated with respect and appreciation, any type of porn can be consumed without shame.

Imagine performers of any sexual orientation, gender identity, and body type enjoying themselves on camera. What porn – not only female-friendly porn – needs is diversity and integrity. For everyone, to celebrate all aspects of sexuality without shame. And at some point, we might even be able to simply call it porn because we have already integrated the feminist or female-friendly attributes.”

Where do you believe we stand with feminism and diversity right now, in
general?
“We see many nice initiatives popping up the last few years raising awareness about female health, female sexuality and also topics related to women and their work life. We cannot emphasize enough the importance of an inclusive society in which everyone feels accepted, is invited to participate and can be themselves. The good thing is that business wise also more attention is going towards feminisms and diversity. We see traditional investors stepping more and more into femtech, sextech, healthtech and also putting more effort in investing in diverse and inclusive teams. Which we highly encourage!”

What can we do to improve this?
“Give good initiatives a stage and collaborate with people who share the same values. We believe in the strength of a community and that’s why we love to collaborate with magazines as TittyMag and other cool Dutch initiatives or projects as for example “het Poezenboek” from Iris Ooms or “de Amsterdam/Berlin Naaktkalender” from Laura Verheijden.”

What are your hopes and dreams for the future with CHEEX?
“Our biggest dream is to destigmatize the way we approach sexuality and talk about pleasure and desires. Additionally, we’d like to move the needle in terms of what role
sex education plays in our society. It is so important to educate people that there are
many different kinds of sexuality and that any of them, as long as it’s consensual, are
totally fine. That’s what the education system is failing to do.”

Want to know more about CHEEX? Check out their website!

 

Gerelateerd

Arty Beldate met Snackpaper oprichter Janna Nieuwenhuijzen

In 2018 organiseerden wij onze allereerste Titty Talk: een first date met 40 feministen. Een inspirerende ontmoeting tussen activisten, feministische organisaties, kunstenaars en journalisten. Allemaalproberen ze op hun eigen manier een positieve verandering teweeg te brengen. Alleen wie zijn die feministen nou eigenlijk en waar staan ze voor? Wij stellen

Lees meer »

Laat ons stilstaan en bewegen.

Praten,Schrijven,Tekenen, Rennen,Schreeuwen. Hoe uit jij jezelf?Kan je praten over wat je ziet en hoort?Weet jij de manier om die gevoelens te uiten?En doe je het wel goed? Kunstenaars maken en maakten de grootste beelden, de kleurrijkste schilderijen of de meest magische installaties.Ze uiten zich in hun vorm en op hun manier.Het

Lees meer »

DE TUNNEL

Op 7 juni is het zover! Mijn eerste gevecht, op 39-jarige leeftijd klim ik de ring in. Al staat zoiets altijd op losse schroeven omdat er geen wissels zijn in het geval van ziekte of blessure, zoals in teamsport. Er staan geen rijen “ring ready” dames in de wacht… Een

Lees meer »

Mijn passie is om mensen aan het lachen te maken!

In 2018 organiseerden wij onze allereerste Titty Talk: een first date met 40 feministen. Een inspirerende ontmoeting tussen activisten, feministische organisaties, kunstenaars en journalisten. Allemaal proberen ze op hun eigen manier een positieve verandering teweeg te brengen. Alleen wie zijn die feministen nou eigenlijk en waar staan ze voor? Wij

Lees meer »

Soms is het lastig

Lastig om te lachen,te huilen,te voelen. Kunst kan je laten voelen.Van onbegrip tot herkenning.Door stil te staan voor dat ene kleurrijke schilderij of die lichtgevende installatie, neemt kunst je mee, Het voert je even weg van dagelijkse stress of diepe gedachtes, of opent soms een ander gevoel. Kunst laat je wegdromen

Lees meer »

KUNSTTIPS! April & Mei

Welk museum moet je opslaan? Welke kunstpodcast is hot? Hoe heet die ene tentoonstelling ook alweer? Het overzicht van alle arty kunst to do’s is soms helemaal kwijt! Maar don’t worry!  Want wij zetten iedere maand de kunst- moetjes voor je op een rijtje. Genoeg om je mee te vermaken.

Lees meer »

Met bokshandschoenen aan in de achtbaan

Daar was het dan. Pijn. Schietende pijn in mijn pols. Mijn hele traject weg, paniek.  Dat is wat er in mijn hoofd gebeurt, het is niet per se waar. Ik heb een domme move gemaakt op de zak, te hard ook. Al die uren sparren in de week en los

Lees meer »

Scroll #12: Wie is Alicja Kwade?

De dagen zijn niet alleen voor uren scrollend door Tinder in bed, maar ook voor eengoede dosis scrollen aan kunst. Zo lichten we speciaal voor jou iedereweek een kunstenaar uit. Deze Scroll staat een kunstenaar centraal, die vragen stelt over het dagelijks leven via enorme beelden en installaties. Kunstenaar: Alicja

Lees meer »

The Titty Platform

Currently by invitation only. Still think you're the right fit?